За поръчки, обадете се на: +359 882 019 951, Пон-Петък - от 8:00 до 20:30ч., Съб и Нед -9:30 до 19:30 - /Големи Наличности/Бърза Доставка до вас /За поръчки на едро - попитайте за индивидуална цена. Ако телефонната ни линия е претоварена - моля обадете се отново. За поръчки и въпроси, обадете се на - +359 882 019 951
Изберете страница

Политика за личните данни

Тази Политика за защита на личните данни урежда обработването на Вашите лични данни от Кабел Електрик БГ ООД като част от Вашето посещение на нашия уебсайт www.kabelelektrik.com(по-нататък “Уебсайт”), Вашата комуникация с нас по електронната поща, телефона, факс и каналите на социалните медии (като Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest , Instagram и Google+).
Ако искате информация за това как ние обработваме лични данни чрез бисквитките и разширенията в социалните медии, вижте нашата Политика за бисквитките.
Съдържанието на уеб сайтът www.kabelelektrik.com е съобразено със закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба. Тази политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме и събираме Вашите лични данни, както и за правата и възможностите ви, как да контролирате тези действия.
С тази Политика за поверителност Кабел Електрик БГ ООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.
Ние Кабел Електрик БГ сме търговец и доставчик на електроматериали, кабели и LED осветление, който полага грижа за опазването на личния ви живот. Това означава, че защитаваме информацията на всички, които ни предоставят по някакъв начин лична информация било то чрез посещение в нашият уебсайт, контакт по телефона, контакт чрез email или друг начин.
Кабел Електрик БГ ООД не обработва лични данни на лица под 18 години без съгласието на техните родители и/или законни представители.

1. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1. „IP Адрес” („IPaddress”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
2. „ Кабел Електрик” БГ ООД, (наричани по-долу Кабел Електрик БГ, „ние“, „нас“, „наш“), е еднолично дружество с ограничена отговорност с
ЕИК: 205578501,
адрес на регистрация и адрес на кореспонденция : гр. София, район Красно Село , ул. Погановкски манастир No 1 , вх.1,ет,4,ап.12, тел.: (+359) 882019951, e-mail: kabelelektrik@abv.bg,
което доставя електроматериали, кабели и LED осветление, и рекламира някои от артикулите си посредством администрираният от него сайт: www.kabelelektrik.com(по-нататък “Уебсайт”)
3. www.kabelelektrik.com/Уебсайтът www.kabelelektrik.comе уебсайт посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя възможност за разглеждане на част от продуктите предлагани от Кабел Електрик БГ, които могат да бъдат поръчани по телефон (+359) 882019951
4. „Злоумишлени действия” – това са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNKMAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
5. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
6. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
7. „ПОТРЕБИТЕЛ”(наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ „Вие“, „Вас“, „Ваш“) е всяко лице с навършени 18 години, което ползва които и да е от предоставяните през телефона и/илиУебсайтуслуги и ресурси.
8. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
9. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
10. „Лични данни“ са всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице.
11. Обработването на лични данни – това включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни
12. Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg

2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Вашите лични данни се обработват от Кабел Електрик БГ. Можете да се свържете с нас по телефон: (+359) 882019951 или по имейл адрес: kabelelektrik@abv.bg, и чрез адресът ни за кореспонденция: гр.София, район Красно Село, ул.Погановски Манастир №1 блок № 1 ап.12
2. Всяка препратка в тази Политика за защита на личните данни към определени закони или разпоредби, също така включва и всяко изменение, замяна или отмяна на тези закони или разпоредби, включително и всички свързани с тях изпълнителни решения.

3. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които посещават сайта www.kabelelektrik.com.
2. Текстът на настоящата Политика за защита на личните данни е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес www.kabelelektrik.comпо начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта www.kabelelektrik.com. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта www.kabelelektrik.com, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта www.kabelelektrik.com, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта www.kabelelektrik.com, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с Настоящата Политика за защита на личните данни, съгласяват се с нея и се задължават да я спазват.
3. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Политика за защита на личните данни на www.kabelelektrik.com“и/или натискане на виртуалния бутон Да, Съгласен/на съм, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящата Политика за защита на личните данни, приема я, съгласява се с нея и се задължава да я спазва.
4. Кабел Електрик БГ събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.

4. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

1. Когато Вие посетите или ползвате нашия Уебсайт и канали на социалните медии, ние може да събираме:
– Техническа информация, свързана с устройството, което използвате, като Вашия (IP) адрес на интернет протокола, вида браузър, географско местоположение и операционна система;
– Информация относно поведението на Вашия браузър, като например продължителността на Вашето посещение, на кои линкове кликвате, кои страници посещавате и колко пъти посещавате дадена страница от Уебсайта.
2. Когато попълвате форма за на нашия Уебсайт, или контактувате с нас по имейл, телефон, или каналите на социалните медии, ние може да събираме:
– Основната лична информация, която ни предоставяте[име, презиме, фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер, населено място, дата на раждане,ЕГН,( ЕГН се обработва само при желание на клиента да се издаде фактура на негово лично име с ЕГН-то му)].
– Съдържанието на Вашата комуникация или запитване и техническите данни за самата комуникация (с кого от Кабел Електрик БГ си кореспондирате, дата, час и др.);
– Публично достъпната информация за Вашия профил в каналите на социалните медии;
– Всички други лични данни, които решите да ни предоставите доброволно чрез Уебсайта иили чрез вашата комуникация с нас потелефон, имейл адрес, факс и каналите на социалните медии.
3. Ние получаваме всички посочени лични данни директно от Вас. Може да стане така, че да получим допълнителна информация за Вашите предпочитания и начина Ви на сърфиране от партньори като Google. Ако Ви е необходима повече информация за личните данни, тези лица обработват данните за Вас и ги предоставят на други лица, като Ви молим учтиво да се консултирате с техните политики за защита на личните данни.
4. Аналитични доклади от анализа и проучвания на маркетинговите ни дейности с цел да се измерва ефективността на маркетинговите кампании за нашите услуги;
5. Данни от бисквитки (сookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

5. ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

1. Ние обработваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим по един персонализиран и ефективен начин информацията, продуктите и услугите, които заявявате чрез Уебсайта, по имейл, телефонили каналите на социалните медии.
2. Ние обработваме Вашите лични данни за маркетингови цели, т.е. за да Ви предоставим целеви съобщения, промоции, предложения и други реклами на Кабел Електрик БГ и избрани партньори.
Ако не сте съществуващ клиент, който вече е закупил подобни стоки или услуги от нас и който ние желаем да привлечем с наши собствени маркетингови материали, ние ще Ви изпратим само съобщения, промоции, предложения, бюлетини и други реклами по имейл или други канали за лична електронна комуникация, ако Вие изрично сте се съгласили да получавате подобни съобщения, промоции, предложения, бюлетини и други реклами.
3. В рамките на предоставянето Ви на имейл и онлайн маркетинг или други търговски съобщения, ние обработваме Вашите лични данни за събиране на информация, за която Вие имате достъп до съдържанието на тези наши съобщения, или на чийто линкове в тези съобщения сте кликнали.
4. Ние обработваме Вашите лични данни, за да Ви профилираме въз основа на Вашето местоположение, потребителски навици на нашите продукти и/или за които Вие имате достъп до нашето съдържание в нашите имейли и онлайн маркетинг, и други търговски съобщения.
5. Ние обработваме Вашите лични данни, за да извършваме статистически анализи, така че да можем да подобрим нашия Уебсайт, реклама, продукти и услуги.
6. Ние обработваме Вашите лични данни, ако се абонирате за нашия имейл бюлетин, за което ще бъдете помолени да въведете Вашия имейл адрес. Като абонат на бюлетина ние поддържаме регистър на Вашия IP адрес, имейлите, които отваряте, и връзките, които кликвате в тези имейли.
7. Също така обработваме Вашите лични данни за опазването на нашите законни интереси или тези на нашите партньори или трети страни, ако ползването от Вас на Вашата регистрация на Уебсайта, на каналите на социалните медии или други канали за комуникация може да се счита за (а) нарушение на приложимите условия за ползване на Уебсайта или правата за интелектуална собственост или всяко друго право на трета страна, (б) опасност или заплаха за сигурността или неприкосновеността на нашия Уебсайт, каналите на социалните медии или други канали за комуникация, или основните ИТ системи на нас или на които и да били от нашите дъщерни дружества или подизпълнители заради вируси, Троянски коне, шпионска програма, вредоносни програми или всяка друга форма на хакерски код, или (в) по някакъв начин злонамерено, непристойно, дискриминиращо, расистко, клеветническо, зложелателно, увреждащо или по някакъв друг начин неправомерно или незаконно.
8. Основната цел и причина за събирането и изпозлването на личните Ви данни е за да изпълним договора си с Вас. (т.е. когато си поръчате стока, да можем да я изпратим, на указаният от Вас адрес).

6. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

1. Ако Вашите лични данни се обработват за посочената цел в Член 5.1 или за да се предприемат мерки преди сключването на договор с нас, ние основаваме обработването на Вашите лични данни на необходимостта от изпълнението на този договор или в процеса на сключването на този договор.
2. Обработването на Вашите лични данни за посочената цел в Членове 5.2, 5.3 и 5.4 се основава на Вашето съгласиеи/или за да Ви издадем фактура и да ви изпратим поръчаната от вас стока.
3. За посочените цели по-горе в Членове 5.1, 5.4,5.5,5.6 и 5.7, обработването на Вашите лични данни е необходимо за целите на нашите законни интереси, като:
– Постоянни подобрения на нашия Уебсайт, каналите на социалните медии, продуктите и услугите, за да ви осигурим най-доброто възможно преживяване;
– Предпазване на нашия Уебсайт, каналите на социалните медии, продуктите и услугите от злоупотреба и неправомерни действия;
– Маркетинг и промотиране на нашите продукти, услуги, брандове и цялостното успешно търговско представяне на нашите продукти и услуги.

7. НА КОГО ИЗПРАЩАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

1. Ние може да споделяме Вашите лични данни сТрети страни, които поддържат нашите услуги – например партньори за маркетинг, куриерски услуги, компании свързани с уеб хостинг и др. Гарантираме цялостното обработване на вашите лични данни да бъде в съответствие с условията, заложени в настоящата Политика за защита на личните данни.
2. Ние може да споделяме Вашите лични данни в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури.
3. Ние може да споделяме Вашите лични данни с нови собственици или реорганизирани субекти в случай на преструктуриране, продажба, покупка или съвместно предприятие, засягащи бизнеса ни.
4. Ние може да споделяме Вашите лични данни с други лица в рамките на дружеството от Кабел Електрик БГ. Гарантираме цялостното обработване на вашите лични данни да бъде в съответствие с условията, заложени в настоящата Политика за защита на личните данни.
5. Ние може да споделяме Вашите лични данни в други посочени в закона случаи.
6. Ние не изпращаме вашите лични данни по начин, който позволява да бъдат идентифицирани, на друга трета страна без Вашето изрично съгласие за това освен на посочените в Членове 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 и7.5.

8. ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО

1. Ние полагаме максимални усилия, за да обработваме единствено тези лични данни, които са необходими за постигане на посочените по-горе цели в Член 5.
2. Вашите лични данни се обработват само дотолкова, доколкото са необходими за постигането на посочените по-горе цели в Член 5 или до момента, в който Вие оттеглите Вашето съгласие за тяхното обработване. Оттеглянето на Вашето съгласие може да означава, че Вие вече може да не използвате изцяло или частично нашия Уебсайт. Ние ще заличим Вашите лични данни, когато те вече не са необходими за посочените цели по-горе в Член 5, освен ако няма:
– Законово или нормативно задължение, или съдебно или административно разпореждане, което да ни възпрепятства да ги заличим.
3. Вие разбирате, че по същество нашите маркетингови усилия са насочени към това да направим нашите маркетингови материали по-съотносими към Вас. Това означава, че можем да изградим Ваш профил въз основата на съответните характеристики, описани в Член 4 от тази Политика за защита на личните данни и след това да използваме този профил, за да Ви предоставяме съобщения, промоции, предложения, бюлетини и други реклами за продукти и услуги, които може да Ви интересуватс ваше съгласие.
4. Кабел Електрик БГ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
5. Ние ще предприемем съответните технически и организационни мерки, за да предпазим Вашите лични данни от неоторизиран достъп или кражба, както и от инцидентна загуба, подправяне или унищожение. Достъп от нашия персонал или от наши трети лица, обработващи данните, ще бъде осъществен само на принципа „необходимо е да се знаят” и той ще се подчинява на задълженията за конфиденциалност. Вие декларирате обаче, че безопасността и сигурността са задълженията, които изискват максимални усилия, които никога не могат да се гарантират.
6. Ако Вие сте регистрирани за получаване на съобщения, промоции, предложения, бюлетин и други реклами по имейл или други канали за лична електронна комуникация, Вие можете да променяте Вашите предпочитания за получаването на подобни съобщения, промоции, предложения, бюлетини и други реклами като следвате линка за отказ, предоставен в тези съобщения.
7. Никога няма да продаваме, разпространяваме или споделяме по друг начин личната ви информация, освен ако нямаме изрично Ваше разрешение.

9. ВРЕМЕ, ЗА КОЕТО СЪХРАНЯВАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ПРЕДИ ДА ГИ ИЗТРИЕМ ОТ НАШАТА СИСТЕМА

1. Кабел Електрик БГ ще запази личната Ви информация за не повече от необходимото за изпълнение на целите, описани в тази Политика за поверителност. В зависимост от основанието, на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.
2. Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок до 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се изтрива от нашата система.

10. ВАШИТЕ ПРАВА

1. Вие имате правото да поискате достъп до всички лични данни, които са свързани с Вас, които ние обработваме. Ние си запазваме правото да начисляваме административна такса за множество последващи молби за достъп, които се подават с ясната цел да ни се причини неудобство или вреда. Всяко искане трябва да посочва за коя обработваща дейност желаете да упражните Вашето право на достъп и за кои категории данни желаете да получитедостъп.
2. Вие имате правото да подадете молба за коригиране на неточности или актуализация на Вашите лични данни, като изпратите имейл на kabelelektrik@abv.bg.Вашата молба трябва да бъде придружена от доказателство за неточния характер на данните, за които искате коригиране.
3. Вие имате правото да оттеглите съгласието, което сте дали преди това за обработването на Вашите лични данни.
4. Вие имате правото да поискате личните данни, свързани с Вас, да бъдат заличени (изтрити), ако тези данни вече не се изискват в контекста на целите, посочени по-горе в Член 5, или ако оттеглите Вашето съгласие за обработване на данните. Ние обаче ще направим оценка на молбата за заличаване спрямо:
– Законните или нормативни задължения, или административните или съдебните разпореждания, които може да са в противоречие с подобно заличаване.
Вместо заличаване вие също така можете да поискате ние да ограничим обработването на Вашите лични данни, ако (а) оспорвате точността на данните, (б) обработването е незаконно, или (в) данните вече не са необходими за посочените цели по-горе в Член 5.
5. Вие имате право да прекратите абонамента си за маркетинговите съобщения, които Ви изпращаме, като използвате функцията за отписване от каквато и да е маркетингова комуникация, която получавате от нас, или чрез изпращане на имейл на kabelelektrik@abv.bg
6. Вие имате правото да възразите срещу обработването на личните данни, освен ако не изложим убедителни законови основания за обработването, които са с преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на съдебни искове. Ако възнамеряваното обработване се окачествява като директен маркетинг, Вие имате правото да възразите срещу подобно обработване безплатно и без основание.
7. Вие имате правото да получите от нас в структуриран, обичайно използван и четлив формат всички лични данни, които сте ни предоставили.

8. Ако желаете да подадете молба за упражняване на едно или повече от посочените по-горе права, можете да изпратите имейл на адрес kabelelektrik@abv.bg. Имейлът с молба за упражняване на право няма да се тълкува като съгласие с обработването на Вашите лични данни извън това, което се изисква за обработването на Вашата молба. В тази молба трябва ясно да се посочва кое право желаете да упражнявате и причините за това, ако това се изисква. Също, ако желаете да се извърши процедура, различна от изтриване на вашите лични данни, трябва да се идентифицирате по недвусмислен начин. Ще Ви уведомим незабавно за получаването на тази молба. Ако молбата се окаже валидна, ние ще й обърнем внимание в най-краткия възможен срок и най-късно в срок от тридесет (30) работни дни от получаване на молбата.
Ако имате рекламация относно обработването от наша страна на Вашите лични данни, не се притеснявайте да се свържете с нас на имейл на адрес kabelelektrik@abv.bg. Ако не останете удовлетворени от нашия отговор, имате правото да подадете оплакване до компетентния орган за защита на личните данни.
9. Вие имате правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.
10. Можете да упражните всяко едно от правата Ви по всяко време на обработване на личните Ви данни.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

1. Освен в случаите, предвидени в Общите условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а/ преустановяване на дейността на Кабел Електрик БГ или прекратяване на поддържането на Уебсайта www.kabelelektrik.com;
в/ други предвидени в закона случаи.
2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, Кабел Електрик БГ изтрива личната информация на потребителя.

12. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Ние си запазваме правото периодично да изменяме тази Политика за защита на личните данни по наша преценка. Това изменение ще бъде обявено на Уебсайта. Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност. В случай че, в резултат на извършени промени в тези Политики за поверителност, се предвиждат нови цели на обработка на лични данни или други обстоятелства изискващи изричното Ви съгласие, декларираме че, ако не сме изтрили личните ви данни от нашата система, ще Ви уведомим за нововъведенията с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща, с което Ви каним любезно да потвърдите или откажете да предоставите съгласие.
2. В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, Кабел Електрик БГ няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, така например няма да можете да получите доставка на електроматериали.
В случай, че откажете личните ви данни да бъдат предоставени на куриерски фирми, също е вероятно да не можем да изпълним вашите заявки, в зависимост от региона в който се намирате.
3. Предвидените в договора писмени или елекртонни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта www.kabelelektrik.com и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
4. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване.
5. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
6. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Настоящата Политика за защита на личните данни е приета от Кабел Електрик БГ ООД и е в сила от 01.04.2019 г.